Project VerlangetMich

Na een stilte van ruim een jaar maakt het BachKoorGent zicht opnieuw op voor een programma met bekend en onbekend werk van de grootmeester. De dirigent koos voor het najaar 2 bachkantates uit, allebei om dat ze tekstueel lonken naar ‘het frisse water’. Kantates dus over verlangen, uitkijken naar, dankbaar voor de gereikte hand en de nabije verlossing.

BWV 106 Actus Tragicus & BWV 150 Nach dir, Herr, verlanget mich

op zondag 24 oktober 2O21, om 16u en om 20u in de mooie modernistische kapel van het UZGent. Uitvoerders zijn sopraan Sarah Van Mol, altus Pieter De Praetere, tenor Yves Van Handenhove, bas Lucas Cortoos en het Barokensemble Arcus Coloratus samen met BachKoorGent o.l.v. Steve De Veirman.

“De oudste bron voor Bachs cantate 106 is een lang na zijn dood vervaardigde kopie (1768) waarop reeds de benaming Actus Tragicus voorkomt, een benaming die, gezien het opgewekte slot van de cantate, de lading niet geheel dekt. Het is waarschijnlijk de vroegste cantate die we van Bach kennen. BWV 106 is onmiskenbaar geschreven voor een rouwplechtigheid, maar wij weten niet voor wie. Op grond van het romantische idee dat geslaagde composities wel moeten berusten op ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven van de componist, wordt de aanleiding wel gezocht in het overlijden van Bachs oom (van moederszijde) Tobias L√§mmerhirt, die op 10 augustus 1707 overleed en Bach 50 gulden naliet voor zijn aanstaande huwelijk met Maria Barbara.

Cantate 150 is een zeer vroege cantate van Johann Sebastian Bach, volgens sommigen zelfs ‘de vroegste’. In ieder geval uit de tijd dat Bach nog organist was (Arnstadt) en geen cantor of kapelmeester, en dus nog geen liturgische, vocale muziek hoefde te schrijven. De cantate heeft dan ook geen liturgische bestemming. Ze is ons slechts overgeleverd in de vorm van een na Bachs dood aan hem toegeschreven kopie, dus kon er ook lang worden getwijfeld of ze wel door Bach was gecomponeerd, mede omdat de cantate stilistisch niet erg lijkt op de meeste andere Bachcantates.”

(uit de analyse van Eduard van Hengel)

klik hier / meer info voor de zangers